SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y9J 
Opinto Strateginen johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Työelämän kehittäminen ja esimiestyö, ylempi (AMK) Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää terveys- ja hyvinvointialojen työtä toimintayksikön strategian ja perustehtävän mukaisesti. Opiskelija osaa johtaa palvelu- ja asiakasprosesseja hyvinvointia ja terveyttä edistävästi. Opiskelija osaa arvioida palvelutarjonnan suhdetta alueen väestön ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin ja odotuksiin. Opiskelija osaa osallistavan strategiatyöskentelyn perusteet ja strategiaprosessin vaiheet.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa