SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y2D 
Opinto Muutos- ja tietojohtaminen sosiaalialalla 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa. Opiskelija tiedostaa kehittämishankkeeseen liittyviä prosesseja ja osaa hallita niitä omassa kehittämishankkeessaan. Opiskelija tunnistaa tapansa toimia kehittämisen ja muutosjohtamisen johtajana seurannaisvaikutuksineen. Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti eri osallisten rooleja ja osallisuutta kehittämistyössä ja niiden vaikutuksia.

Sisältö:

 • johtaminen osana organisaation toimintaa, normistoa ja lainsäädäntöä
 • oppivat organisaatiot ja prosessijohtaminen
 • muutosprosessin ohjaaminen
 • kriittinen lähestymistapa
 • johtajan rooli ja vaikutukset kehittämistoimintaan
 • eri osallisten roolit ja vaikutukset kehittämistoimintaan
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • tiedostaa eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • ymmärtää sosiaalialan muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • tiedostaa muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.

Opiskelija

 • huomioi muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • huomioi eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • huomioi muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • hyödyntää suunnitelmallisesti muutosjohtajan merkitystä kehittämistoiminnassa sekä eri osallisten merkitystä sosiaalialan kehittämistoiminnassa.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään huomioiden muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteita
 • arvioi onnistuneesti työssään muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.
 
Alkamispäivä 29.11.2016 
Päättymispäivä 12.12.2112 
 Palaa