SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y3C 
Opinto Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija hallitsee sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset arviointiin liittyvät menetelmät ja soveltaa niitä kehittämishankkeessaan kvantitatiivisen vaikuttavuuden metodologian näkökulmasta.

Sisältö

 • arviointi osana kehittämisprosessia
 • arviointitarpeet ja arvioinnin suuntaukset
 • kansalais- ja aluelähtöiset arvioinnin menetelmät
 • vaikuttavuuden kvantitatiiviset arvioinnin menetelmät
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • tiedostaa vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • ymmärtää arvioinnin ja vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • tiedostaa vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialle hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • huomioi sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • huomioi vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • hyödyntää vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti sosiaalialan työtään perustaen hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisiin arviointitutkimusasetelmiin ja -metodologiaan
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • yhdistää ja hyödyntää onnistuneesti työssään innovatiivisesti vaikuttavuuden merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.
 
Alkamispäivä 29.11.2016 
Päättymispäivä 12.12.2112 
 Palaa