SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y1B2 
Opinto Tarveanalyysi kansalais- ja aluelähtöisen työn perustana 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen kehittämisen lähtökohtana sekä oman kehittämishankkeensa perustana. Opiskelija hallitsee kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin toteutuksen. Opiskelija hallitsee erityisesti kansalais- ja aluelähtöiset tutkimusstrategiat ja -menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä omassa kehittämishankkeessaan.

Sisältö:

 • tarveanalyysissä hyödynnettävät tutkimusstrategiat ja -menetelmät

 • tarpeiden arvioinnin problematiikka ja menetelmät

 • tarpeiden arviointi kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen reunaehdot tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • tiedostaa kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen soveltuvuuden tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • hyödyntää kansalais- ja aluelähtöistä tarveanalyysin mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkitystä hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 01.02.2112 
 Palaa