SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y2AB 
Opinto Hyvinvointipalveluiden yhteiskuntapoliittisuus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelut osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen eri osa-alueita. Opiskelija ymmärtää welfare mix –hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan työn. Opiskelija tuntee hyvinvointipalveluiden tuottamisen kannalta keskeiset valtionhallinnon strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Sisältö:

 • welfare mix –hyvinvointipalveluiden tuottamisen malli
 • hyvinvointipalvelut osana sisäistä turvallisuutta
 • sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia yms. kansalliset hyvinvointipalveluja ohjaavat ja suosittavat dokumentit
 • sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää hyvinvointipalvelut osana hyvinvointipoliittista sosiaalialan strategista päätöksentekoa
 • tiedostaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot
 • ymmärtää welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • tiedostaa kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi hyvinvointipoliittisen strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi hyvin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • hyödyntää kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti welfare mix -hyvinvointi-palveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • arvioi onnistuneesti työssään kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.
 
Alkamispäivä 22.01.2015 
Päättymispäivä 01.02.2112 
 Palaa