SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y5 
Opinto Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialalla 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet, jotka koskevat niin metodisia, teoreettisia kuin kirjoittamiseen liittyviä valintoja. Opiskelija tunnistaa omaan tutkimus- ja kehittämistyöhönsä liittyvät eettiset kysymykset.

Osana eettisiä kysymyksiä opiskelija ymmärtää sosiaalialan palvelujen tuottamisen eettiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvät eettismoraaliset näkökulmat.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa