SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus Y9992A 
Opinto Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Suuntautumis 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti ympäristöä, ympäristön reunaehtoja ja pohjoisen alueen olosuhteita sekä liittää ne osaksi yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden turvallisuutta. Opiskelija ymmärtää alansa toimintaedellytyksiin vaikuttavia globaaleja, alueellisia ja paikallisia muutostekijöitä toimintaympäristössään. Hän osaa analysoida toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ja yhdistää eri toimialojen ennakointitietoa työelämän kehittämistehtävissä. Opiskelija osaa arvioida ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä sitä määrittäviä tekijöitä ja vaikutuksia ihmisen kokemuksellisuuden, kulttuurin ja vastuullisuuden näkökulmasta. Opiskelija osaa hyödyntää monialaista tietoa ja menetelmiä, jotka tukevat ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia, yhteistyöverkostoja ja alueellisia kehittämistarpeita. Opiskelija osaa ennakoida pohjoisen alueen ympäristön ja väestön tulevaisuutta sekä haasteita alansa asiantuntijuuden näkökulmasta.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Pohjoinen ympäristö ja olosuhteet
  • Toimintaympäristön muutokset
  • Ihmisen ja ympäristön välinen suhde
  • Pohjoisten toimintaympäristöjen tulevaisuus
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitetttävä K5

Opiskelija

- ymmärtää pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- tiedostaa toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset

- ymmärtää ihmisen ja ympäristön välisten suhteiden merkityksen

- tiedostaa pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Opiskelija

- yhdistää pohjoisen ympäristön erityispiirteet työhönsä

- ottaa huomioonammatissaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

- ottaa huomioonammatissaan ihmisten ja ympäristön välisiä suhteita

- analysoi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Opiskelija

- soveltaa ja kehittää työyhteisöään huomioiden pohjoisen ympäristön erityspiirteet

- kehittää toimintaympäristöään huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset

- yhdistäätyössään monipuolisesti ja innovatiivisesti ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavia tekijöitä

- ennakoija arvioi työssään pohjoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa