SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus Y9992C 
Opinto Työelämän kehittämismenetelmät 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Suuntautumis 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa alansa käsitteellistä tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisussa. Hän tuntee ja osaa arvioida kehittämistyön eri menetelmiä ja niiden soveltuvuutta työelämän kehittämisennäkökulmasta uusia ratkaisuja ja käytänteitä luoden sekä luotettavaa uutta tietoa tuottaen.

Hän tunnistaa ja osaa hyödyntää työelämän kehittämisen erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja. Opiskelija kykenee viestimään kehittämistehtävien tuloksista eri sidosryhmille.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Työelämän tutkimuksellinenkehittäminen
  • Osallistavat tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  • Työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuudet
  • Viestintä työelämän kehittämistehtävissä.
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista.

Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään monipuolisesti työelämän tutkiimuksellisia kehittämisen menetelmiä.Osaa hyödyntäätyöelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaa työelämän kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia ja viestiä vakuuttavasti työelämän kehittämisestä.

 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa