SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y1A 
Opinto Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialalla  
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta. Opiskelija kykenee suuntaamaan kehittämishankettaan kansalais- ja aluelähtöiseksi hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi.

Sisältö:

 • kehittämistyön yhteiskunnallinen tarkastelunäkökulma

 • kehittämistyön erilaiset ulottuvuudet ja näkökulmat

 • kansalais- ja aluelähtöisyyden käsite ja tausta

 • kansalais- ja aluelähtöiset hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • ymmärtää sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • tiedostaa hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla
 • tiedostaa hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • huomioi sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • huomioi työssään hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla toimiessaan
 • hyödyntää työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisyyden merkitystä sosiaalialalla toimiessaan
 • arvioi onnistuneesti työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.
 
Alkamispäivä 22.01.2015 
Päättymispäivä 01.02.2112 
 Palaa