SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y2C 
Opinto Sosiaalialan osallistavat ja aktivoivat käytännöt 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin kehittämishankkeensa kannalta tarkoituksenmukaiseen osallistavaan ja valtaistavaan menetelmään ja osaa soveltaa sitä kehittämishankkeessaan

Sisältö

 • yksilö-, ryhmä- ja yhteisölähtöiset osallistavat ja valtaistavat sosiaalialan työmenetelmät

 • osallistavat ja valtaistavat tiedon tuottamisen menetelmät

 • osallistavat ja valtaistavat kehittämisen menetelmät

 • osallistamiseen ja valtaistamiseen liittyvät ongelmat

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot alan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • hyödyntää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien avulla
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet alan kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä alan kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 
Alkamispäivä 22.01.2015 
Päättymispäivä 01.02.2112 
 Palaa