SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701Y4A 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 30,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus, ylempi AMK (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija syventää tietämystä sosiaalialan käytännöistä ja hyvinvointipalvelujärjestelmästä kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee tiedot, taidot ja menetelmät kehittää sosiaalialalle ja hyvinvointipalvelujärjestelmään uutta toimintatapaa, hyvinvointipalvelujen järjestämistapaa, työmenetelmää tai arviointimenetelmää yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Olijan erityisosaaminen kehittyy siten, että tutkiva ja kehittävä työote sekä kansalais- ja aluelähtöinen näkökulma muotoutuvat osaksi opiskelijan ammatillista toimintatapaa

Sisältö

  • hanketyönä tehtävän opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
  • kehittämissuunnitelman toteuttaminen
  • kehittämishankkeen arviointi ja raportointi

Kypsyysnäyte

  • 2−4 sivun mittainen tiedote opinnäytetyöstä kehittämishankkeen kohteena olevalle taustayhteisölle tai 2−4 sivun mittainen käytännön läheinen artikkeli alan ammattijulkaisuun

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit on kuvattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaassa.

 
Alkamispäivä 22.01.2015 
Päättymispäivä 01.02.2112 
 Palaa