SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R501M12B1 
Opinto Geofysiikka 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Maanmittaustekniikan koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla perehdytään maapallon rakenteeseen, muotoon, mittasuhteisiin, painovoimakenttään, magneettikenttään, ilmakehän ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutusilmiöihin, avaruussäähän ja ennakoituun ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on ymmärtää geofysikaalisten ilmiöiden merkitys mittaustekniikan, maankäytön ja arkipäiväisen elämän näkökulmista.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 18.03.2015 
Päättymispäivä 30.12.2020 
 Palaa