SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL26 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa, määrittelee ja rajaa työelämän ongelmia
  • soveltaa teoriatietoja luovasti todellisiin työelämän ongelmiin
  • hankkii ja hallitsee työelämän ongelmissa tarvittavaa tietoa
  • työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti
  • toimii yhteistyössä ja hallitsee projekteja
  • arvioi omaa toimintaa kriittisesti ja kehittää sitä
  • raportoi omaa työtä suullisesti ja kirjallisesti
 
Arviointikriteerit

Ks. arviointikriteerit Lapin AMKn sivuilta http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje

 
Alkamispäivä 27.04.2016 
Päättymispäivä 01.12.2112 
 Palaa