SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL29 
Opinto Ammatillisen osaamisen syventäminen 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
  • osaa kuvata, arvioida ja kehittää asiakasprosessin eri vaiheita
  • osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan erilaisia työorientaatioita ja työmenetelmiä

Sisältö:

  • harjoittelu opiskelijan suuntautumisen mukaisessa sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
  • kirjallinen ammattianalyysi

Edeltävät opinnot:

Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot vähintään aloitettu ennen tätä harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on harjoittelussaan tukenut ja ohjannut tavoitteellisesti asiakkaita ja/tai asiakasryhmiä. Opiskelija on soveltanut ja arvioinut sosiaalialan työorientaatioita ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa kuvata ja arvioida asiakasprosessin kokonaisuutta eri vaiheineen. Opiskelijan toiminta harjoittelupaikassa on sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Alkamispäivä 27.04.2016 
Päättymispäivä 01.12.2112 
 Palaa