SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL31 
Opinto Työyhteisö- ja organisaatio-osaaminen 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää organisaation tavoitteellisen ja strategisen toiminnan merkityksen
  • osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä
  • osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteet
  • osaa jäsentää esimiehen tehtävien keskeiset sisällöt
  • osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä

Sisältö:

  • harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
  • kirjallinen ammattianalyysi

Edeltävät opinnot:

Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) 15 op ja ammatillinen osaamisen syventäminen (harjoittelu) 15 op tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja työyhteisö- ja organisaatio-opinnot vähintään aloitettuna ennen tätä harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on toiminut harjoittelupaikkansa työtehtävissä aktiivisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä sekä arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä. Opiskelija osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja talous- ja henkilöstöhallinnon. Opiskelija osaa arvioida verkostotyön merkitystä sosiaalialan palveluissa sekä esittää näkemyksiä työkäytäntöjen kehittämiseksi. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Alkamispäivä 27.04.2016 
Päättymispäivä 01.12.2112 
 Palaa