SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL31 
Opinto Innovaatiot ja yrittäjyys  
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomisessa. Ymmärrät mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan ja osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla.

Opiskelijat haastatellaan ennen opintojakson alkamista heidän yrittäjyysvalmiuksiensa selvittämiseksi.

 
Arviointikriteerit

Opintojaksossa arvioitavia kompetensseja:

Innovaatio-osaaminen

  • Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • Osaa etsiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittämisenosaaminen

  • Opiskelija osaa toimia yrittäjämäisellä tavalla
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää pohjoisen liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien hallinta

Toimintaympäristötiedon soveltamistaito

Yrittäjyysosaaminen

Hallitsee innovointimenetelmien prosessin ja tunnistaa tulokset sekä osaa hankkia niihin liittyvää toimintaympäristötietoa.

Osaa ottaa kantaa tulosten liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.

Tietää yrittäjältä edellytettävät valmiudet ja osaa selittää niiden merkityksen.

Osaa perustella tulosten toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.

Tunnistaa, mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Osaa hyödyntää innovointimenetelmiämahdollisuuksien kartoittamiseen.

Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.

Tunnistaa yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaa arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

 
Alkamispäivä 01.08.2016 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa