SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702HL33 
Opinto Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu  
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat kuvata eri-ikäisten kirurgisten potilaiden hoitopolun osana hoitopolkua asiakaslähtöisesti läheiset ja omaiset huomioiden. Osaat olla hoidollisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa aloitteellinen tukiessasi ja ohjatessasi potilaita tutkimuksiin, leikkauksiin ja muihin toimenpiteisiin. Osaat hoitaa ja ohjata kuntouttavalla työotteella erilaisia kirurgisia potilaita kokonaisvaltaisesti osana hoitotiimiä. Noudatat näyttöön perustuvan hoitotyön ja aseptiikan periaatteita toiminnassa eri toimintaympäristöissä potilaan ja asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä edistävästi. Osallistut kirurgisen potilaan hoitoprosessiin osaamistasi reflektoiden moniammatillisessa tiimissä kollegiaalisesti. Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan peruselintoimintoja sekä osallistut peruselintoimintojen tukemiseen osana hoitotiimiä. Osoitat omaavasi itsenäistä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa. Osallistut ohjattuna kirurgisen potilaan lääke- ja kivunhoitoon. Noudatat potilas- ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassasi.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Alkamispäivä 01.08.2018 
Päättymispäivä 31.05.2019 
 Palaa