SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K702HL31 
Opinto Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osallistut ja toteutat turvallista hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Toimit hoitotyön päätöksentekoprosessin mukaisesti ja osallistut ohjaukseen terveyttä edistävässä hoitotyössä. Kehität yleisiä työelämätaitoja ja saat valmiuksia rakentaa ammatti-identiteettiä koulutusammatin osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Alkamispäivä 01.09.2018 
Päättymispäivä 31.05.2019 
 Palaa