SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R501RL33 
Opinto Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden eri muodot ja mahdollisuuden itsensä työllistämiseen. Opiskelija tuntee yritystoiminnassa käytettävät innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin tärkeyden yritystoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä hallitsee kustannuslaskennan peruskäsitteet. Opiskelija osaa rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet sekä laadun merkityksen (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä..

 
Arviointikriteerit
ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.
 
Alkamispäivä 01.08.2017 
Päättymispäivä 31.07.2025 
 Palaa