SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705FL44 
Opinto Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa, harjoittelu 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

  • hallitset erilaiset fysikaalisen terapianmenetelmät ja osaat toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
  • osaat hyödyntää/ soveltaa kliinistä päättelyä ft-prosessissa
  • osaat arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
  • hallitset käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä
  • osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
  • osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
  • osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
  • osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana
 
Arviointikriteerit

Hylätty:

Hyväksytty:

Et osaa käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja et osaa arvioida ja hoitaa kipua.

Osaat käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, halliten siten myös kivun arvioinnin ja hoidon.

Et osaa arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään muokataksesi sitä optimaalisemmaksi. Et osaa päätellä kliinisesti loogisella tavalla potilaan tutkimisen ja fysioterapiaprosessin aikana, minkä vuoksi tarkoituksenmukaisen fysioterapian toteuttamisessa on puutteita sekä tuki- ja liikuntaelin- että ikääntyneiden potilaiden kohdalla.

Osaat arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään, ja muokata sitä optimaalisemmaksi. Osaat loogisesti soveltaa kliinistä päättelyä potilaan tutkimisen ja koko fysioterapiaprosessin aikana, ja toteutat tarkoituksenmukaista fysioterapiaa sekä tuki- ja liikuntaelinpotilaan että ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi.

Et osaa kirjata fysioterapiaprosessia yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

Osaat kirjata fysioterapiaprosessin yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

Potilastyössä et osaa huomioida eettisiä seikkoja toimiaksesi vastuullisesti ja aktiivisesti.

Otat potilastyössä huomioon eettiset seikat toimien vastuullisesti ja aktiivisesti.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa