SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R501RL120 
Opinto Rakentamisen kiertotalous 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden periaatteisiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy rakentamisen kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opiskelussa on mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:

  • Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit

  • Rakennetun ympäristön materiaalivirrat

  • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus

  • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

  • Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää viisi hyväksytysti suoritettua harjoitustehtävää sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K

Opiskelija hallitsee opintojakson aiheiden perusasiat. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa