SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R501RL121 
Opinto Rakentamisen kiertotalous -projekti 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen.Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa