SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R504TL80 
Opinto Web-tekniikat 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla perehdytään dynaamisten ja tietokantapohjaisten web-sivustojen rakentamiseen hyödyntäen uusimpia web-tekniikoita.

Opintojakson sisältö / teemat

1. JavaScript

•Perussyntaksi

•JS Forms

•AJAX

2. Palvelintekniikat

•Node.js

•NoSGL, MongoDB

•Tietoturva

3. Kokonaiset sovellukset

•Kaikkia opintojaksolla opittuja tekniikoita hyödyntävät sovellukset

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa palvelinohjelmoinnin ja tietokantojen perusteet sekä osaa hyödyntää asynkronista tiedon siirtoa asiakkaan ja palvelimen välillä. Opiskelija osaa toteuttaa dynaamisia ja graafisia websivuja hyödyntäen uusimpia tekniikoita. Sivustoilla näytettävä dynaaminen tieto haetaan tietokannoista. Opintojaksolla oletetaan HTML ja CSS perusteiden osaamista.

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa