SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL56 
Opinto Asiakastyöosaaminen 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä

osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet

osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa

tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä

osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:

Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa