SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604ML81 
Opinto Luonnon monimuotoisuus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luonnon monimuotoisuuden käsitteistön keskeisen sisällön. Kehittää omaa kasviosaamistaan. Osaa tunnistaa maastossa tärkeimmät talousmetsien elinympäristöt ja maatalouden perinnebiotoopit. Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä. Opiskelija tietää lainsäädännön asettamasta luonnonhoidon vähimmäistasosta ja vapaaehtoisista suojelun keinoista. Hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 02.05.2019 
Päättymispäivä 31.08.2019 
 Palaa