SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL38A 
Opinto Koulusosiaalityö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
  • osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
  • opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö:

  • työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinenoppilashuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
  • työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
  • työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö
 
Arviointikriteerit

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen:

  • Keskeisen lainsäädännön hallinnan osoittaminen suorittamalla lainsäädäntötentti hyväksytysti sekä lainsäädäntöosaamisen soveltaminen kirjallisessa oppimistehtävässä 3.

  • Koulun sosiaalityön käytäntöihin liittyvän oppimistehtävän suorittaminen siten, että tehtävässä osoitetaan aihealueen sisällön hallintaa, avataan käsiteltyä aihetta esimerkein, tuodaan esille omaa pohdintaa ja käytetään annettua lähdemateriaalia.

  • Opintojaksolla hankitun osaamisen soveltamiseen liittyvän kirjallisen oppimistehtävän suorittaminen siten, että tehtävässä osoitetaan opintojakson sisällön hallintaa ja tiedon soveltamista, avataan käsiteltyä aihetta esimerkein, tuodaan esille omaa pohdintaa, käytetään annettua lähdemateriaalia ja noudatetaan kirjallisen työn ohjeistusta.

 
Alkamispäivä 27.09.2016 
Päättymispäivä 12.12.2112 
 Palaa