SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV702HL13 
Opinto Perinnöllisyys ja ihminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opiskelija

- ymmärtää geenien toiminnan merkityksen läpi koko elämän

- ymmärtää erilaiset periytymistavat, ja niiden merkityksen ominaisuuksien ja sairauksien periytyvyydessä

- ymmärtää perinnöllisen alttiuden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen sairauksien synnyssä

- ymmärtää kromosomipoikkeavuuksien synnyn solujakojen kautta

- ymmärtää geeniteknologian saavutukset mm. lääkkeiden kehittämisessä

- osaa kuvailla erilaisten geeniseulontojen käyttötarkoituksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Keskeinen sisältö:

- peruskäsitteet, sukupuu-merkit, solujaot ja kromosomipoikkeavuudet
- monogeeniset periytymistavat, monitekijäinen periytyminen ja perinnöllinen alttius

- mitokondriaalinen periytyminen, veriryhmien periytyminen
- lapsen sukupuolen määräytyminen, suomalainen tautiperintö, syöpä ja perinnöllisyys
- geeniteknologia, geenitestit/ geeniseulonnat

Työskentelytavat ja aikataulutus *

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Kurssilla on monipuolisia yksilötehtäviä ja -testejä. Kurssiin kuluu myös yksi ryhmätehtävä, jonka tekemiseen on varattu noin kaksi viikkoa. Kurssiin kuuluu luentotallenteita sekä kolme nauhoitettavaa AC-luentoa, eli ne voi kuunnella reaaliajassa tai itselle sopivana aikana. Kurssi painottuu kesäkuulle, mutta rästiin jääneitä tehtäviä voi palauttaa vielä elokuussa.

 
Arviointikriteerit

Arviointiperuste:
– aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen
– verkkotehtävien ja testien tekeminen hyväksyttävästi

-Hyväksytty /Hylätty
 
Alkamispäivä 20.05.2019 
Päättymispäivä 31.08.2019 
 Palaa