SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R504T25E 
Opinto Kesäpeliopinnot 2019 
Laajuus 20,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Teemat:

Kesäpeliprojekti kokonaisuudessa opiskelijat toteuttavat peliprojektin tiimissä käyttäen työkaluja projektin seurantaan ja substanssiosaamisen eteenpäin viemiseen.

Peliprojekti rakennetaan kesän aikana ideatasolta toimivaksi pelituotteeksi. Peliprojekti toteutetaan työhön soveltuvalla pelimoottorilla. Peliprojektin lopputulos toimii pöytäkoneella. Osassa toteutuksia voi olla käytössä erillinen peliohjain, itse suunniteltu, tai valmiina markkinoilla oleva. Opintojaksolla on HYVIN perustellusta syystä mahdollista toteuttaa peli VR-ympäristöön.

Aiemmin kesäpeliopinnot suorittaneet osallistuvat senioreina mukaan projektitiimeihin. Heillä on enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta sellaiseen suuntaan, että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. He pystyvät ohjaamaan ja auttamaan muuta projektitiimiä osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

Materiaali:

Materiaali on digitaalisessa muodossa ja koostuu pääasiassa videoista ja tutoriaaleista. Oppitunneilla käytetään myös kirjallisuutta, joka on saatavilla projektitiimien tiloissa. Tuntien teoriaosiot videoidaan ja nämä materiaalit on käytössä koko projektin ajan.

Sisältö:

- Pelisuunnittelu ja käsikirjoittaminen

- Pelitaide ( 3d-mallinnus, teksturointi, animaatio )

- Peliohjelmointi ( Unity3d, C# ( Full support ) / Blueprint / C++ ohjelmointi Unreal-pelimoottorilla ( partial Support )

- Pelituotanto

- Peliäänet

- Tiimityö ja työkalut

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit.

Arviointi pohjautuu opiskelijan tiimissä toteuttamaan projektiin ja hänen osaamiseensa projektissa. Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi tapahtuu peliprojektin läpiviennin kaikissa vaiheissa.
Arviointi kohdistuu sekä pelituotteeseen, että sen tekemiseen ja laatuun.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta lopputulokseen.

Tiimiarviointi.

Yksilöarviointi.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa