SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705L20 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 20,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit ammattialueesi tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia ja perusteita. Tiedät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja keskeiset menetelmät. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa alasi kehittämistehtävissä ja projekteissa. Opintojakson aikana laadit ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenetitsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

.

 
Arviointikriteerit

Arviointi tapahtuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan ohjeiden mukaisesti.

 
Alkamispäivä 01.08.2012 
Päättymispäivä 31.12.2015 
 Palaa