SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705F20 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 20,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opinnäytetyö on 20 op kokonaisuus, joka jakautuu 2 lukuvuodelle. Tämän jakson jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti tehdä fysioterapia-alan kehittämistyötä ja soveltavaa alan tutkimusta tulevassa työssään. Hän osaa analysoida, dokumentoida ja raportoida sekä kirjallisesti että suullisesti oman työnsä tuloksia. Hän kykenee argumentoivaan keskusteluun muiden opiskelijoiden ja alan toimijoiden kanssa.

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit opinnäytetyöoppaan mukaisesti.

 
Alkamispäivä 02.09.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa