SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705F18 
Opinto Tutkiva, näyttöön perustuva fysioterapia, harjoittelu 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä luotettavasti ja osaa tutkimustulosten perustella määrittää potilaan toimintakyvyn ongelmat sekä asettaa sen pohjalta realistiset tavoitteet fysioterapialle. Hän osaa tavoitteiden pohjalta suunnitella fysioterapian sisällön ja toteuttaa potilaan toimintakykyä ylläpitävää/edistävää fysioterapiaa asiakkaan voimavarat huomioiden. Opiskelija osaa toimia asiakastyössä eettisesti ja vastuullisesti.

  • neurologinen fysioterapia (lapset ja aikuiset)

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Asteikolla Hylätty / Hyväksytty

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija

Opiskelija

ei kykene hyödyntämään parasta saatavilla olevaa ja ajantasaista tietoa tai aiempia kokemuksiaan osana asiakaslähtöistä toimintaa, fysioterapeuttista tutkimista ja päätöksentekoa, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimista tai terapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

osaa käyttää harkitusti parasta saatavilla olevaa ja ajantasaista tietoa ja aiempia kokemuksiaan osana asiakaslähtöistä toimintaa, fysioterapeuttista tutkimista ja päätöksentekoa, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimista sekä terapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

ei kykene tutkimaan tai määrittelemään asiakkaan/kuntoutujan terapian tai apuvälineen tarvetta tai terapian vaikutuksia itsenäisesti eikä ohjattuna.

kykenee tutkimaan ja määrittelemään asiakkaan/kuntoutujan terapian tai apuvälineen tarvetta ja terapian vaikutuksia, itsenäisesti ja ohjattuna.

ei kykene asiakaslähtöiseen, itsenäiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

kykenee asiakaslähtöiseen työskentelyyn itsenäisesti ja osana moniammatillisia työryhmiä.

ei kykene hyödyntämään hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia fysioterapiassa tai edistämään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen, esteettömän toimintaympäristön rakentamista.

kykenee hyödyntämään hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia fysioterapiassa ja edistämään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen, esteettömän toimintaympäristön rakentamista.

ei kykene dokumentoimaan fysioterapian toteutumista rakenteisen kirjaamisen periaatteita ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

kykenee dokumentoimaan fysioterapian toteutumista rakenteisen kirjaamisen periaatteita ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.

 
Alkamispäivä 02.09.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa