SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705F19 
Opinto Valmiina työelämään, harjoittelu 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opintojakson aikana opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan fysioterapiasta osana kuntoutusta valitsemillaan fysioterapian erikoisaloilla sekä projektinomaisessa toiminnassa. Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, arvioida ja soveltaa tietoa kriittisesti hyvään fysioterapiakäytäntöön perustuvassa toiminnassa. Opiskelijalla on tämän opintojakson puitteissa mahdollisuus halutessaan hakeutua suorittamaan opintojaan ulkomailla kansainvälisessä vaihdossa.

I jakso: vapaasti valittava harjoittelu

II jakso: syventävä harjoittelu

III jakso: projektiharjoittelu

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Asteikolla Hylätty / Hyväksytty

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija

Opiskelija

ei kykene toimimaan näyttöön perustuvan ideologian mukaisesti.

hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti terapiatilanteissa.

ei kykene monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti soveltamaan näyttöön perustuvaa fysioterapiaa.

osaa toteuttaa monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja soveltaenasiakaslähtöistä janäyttöön perustuvaa fysioterapiaa.

ei kykenekehittämään ja soveltaen käyttämäänurheilijalle yksilöityjä fysioterapiamenetelmiä jakykenee arvioimaan niiden vaikuttavuutta.

osaakehittää ja soveltaa urheilijalle yksilöityjä, tarkoituksenmukaisia ja näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä ja kykenee arvioimaan niiden vaikuttavuutta.

taloudellisessa ajattelussa ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa terapiatilanteissa esiintyy puutteita.

osaa huomioida laaja-alaisesti kilpailulainsäädännön merkityksen julkishallinnon hankinnoissa sekä ostajan, että myyjän näkökulmasta.

tutkimus- ja kehittämistoiminnassa esiintyy puutteita

opiskelija osaa innovatiivisesti etsiä, toteuttaa asiakaslähtöisiä aluetta ja alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita

kansavälisessä kehityksessä ja sen seuraamisessa sekä arvostamisessa esiintyy puutteita.

arvostaa ja osaa huomioida kansainvälisen kehityksen ja kansainvälistymisen tarjoamat mahdollistut itsensä ja alan kehittämiseen.

 
Alkamispäivä 02.09.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa