SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H26 
Opinto Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelu 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat tavallisimmat geriatrian sairaudet, tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät sekä päätöksenteon. Osaat laatia kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelusuunnitelman ja ymmärrät gerontologisen hoitotyön kuntouttavan työotteen, voimavaralähtöisyyden, osallisuuden ja toimijuuden merkityksen. Osaat moniammatillisen ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat saattohoitotyön eettiset periaatteet ja kivunhoidon.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2013 
Päättymispäivä 31.12.2099 
 Palaa