SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K702H49 
Opinto Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä vahvistavaa terveydenhoitajatyötä. Opiskelija osaa arvioida ja tukea ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palveluiden käyttöön. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä ikääntyneen ja hänen omaistensa/läheistensä kanssa ja tehdä päätöksiä ikääntyneen terveyden edistämiseksi sekä arvokkaan elämän turvaamiseksi. Opiskelija osaa toteuttaa kotona tapahtuvaa terveyden- sairaanhoitoa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa