SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R601ML31 
Opinto Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Maaseutuelinkeinojen koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ensisijaiset: Opiskelija osaa EU:n ja kansallisen maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan perusteet ja aluetason käytänteet, osaa maaseudun edunvalvonta-, neuvonta- ja hyvinvointi- järjestelmän sekä osaa neuvontatyön käytänteitä.

Täydentävät: Osaa asiakaspalvelun prosesseja ja menettelyjä. Osaa EU:n ja kansallisen maaseudun kehittämisen hallintojärjestelmän rakenteen ja toiminnan.

 
Arviointikriteerit

1-2: Tuntee EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytänteitä.

3-4: Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä kehittävästi.

5: Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä ja tehden kehittämisesityksiä.

 
Alkamispäivä 01.08.2016 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa