SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL35 
Opinto Aikuissosiaalityö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tietää aikuissosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä: työmarkkina-asema, koulutus, toimeentulo ja sosiaalinen osallisuus (EH, TO)
  • osaa kuvata aikuissosiaalityön käsitteen ja aikuissosiaalityön tavoitteet
  • tuntee aikuissosiaalityön keskeiset työmenetelmät (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ (LO)
  • osaa toimia aikuissosiaalityön erityiskysymyksissä
  • soveltaa aikuissosiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa

Sisältö:

  • aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
  • aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
  • aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö
 
Arviointikriteerit

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa