SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604ML31 
Opinto Suometsien hoito 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Metsätalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista ojitetun suon kunnostusojituskelpoisuuden alueen kasvuolot, luontoarvot, eri käyttömuodot sekä lainsäädännön että taloudelliset seikat huomioon ottaen. Hän osaa laatia ja toteuttaa itsenäisesti kunnostusojitussuunnitelman sekä kytkeä sen yhteen puunkorjuun kanssa.

Teemat

  • Kunnostusojituksen perusteet
  • Kunnostusojituksen suunnittelu
  • Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
  • Vesiensuojelu
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2017 
Päättymispäivä 31.07.2025 
 Palaa