SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL47 
Opinto Talouden, verotuksen ja insolvenssioikeuden osaaminen 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät liiketoimintaan liittyvät taloudelliset riskit ja osaat talouden suunnittelussa varautua niiden toteutumiseen. Osaat lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja ohjeita noudattaen tehdä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kirjanpidon. Tunnet kirjanpidon keskeiset erityiskysymykset sekä osaat laatia tilinpäätöksen ja suunnitella yrityksen verotuksen. Tunnet verotusmenettelyn, muutoksenhaun ja verotukseen liittyvät riskit. Osaat suunnitella ennakoiden yrityksen taloutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hallitset investointien suunnittelun ja tunnistat investointien, tuottojen ja rahoituksen riskit. Tiedät miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa. Tunnet yrityksen maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön sekä perintä-, velkasaneeraus- ja konkurssimenettelyn.

Sisältö:

a. Talouden riskit

b. Kirjanpidon erityiskysymykset, verotuksen suunnittelu, verotuksen riskit, rahoitukseen liittyvät riskit

c. Sisäinen laskentatoimi

Talouden ennakoiva suunnittelu

Budjetointi

Investointeihin liittyvät riskit, tuotekehitys, taantumat, kurssierot, muut ennakoimattomat tilanteet

d. Insolvenssioikeus

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Kirjanpidon ja verotuksen osaaminen

Tunnet yrityksen kirjanpidon keskeiset erityiskysymykset ja tiedät verotukseen ja verotuksen muutoksenhakuun liittyvän lain säädökset ja menettelyt.

Tunnet verotukseen liittyvät riskit.

Osaat laatia yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä tunnet verotuksen säännökset ja osaat soveltaa niitä.

Osaat suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätöksen ja verotuksen huomioiden verotukseen liittyvät riskit.

Sisäisen laskentatoimen osaaminen

Osaat suunnitella yrityksen budjetin sekä investoinnit. Tunnistat niihin liittyvät keskeiset riskit.

Hallitset yrityksen budjetoinnin, investointilaskelmien ja rahoituksen suunnittelun huomioiden liiketoiminnan riskit.

Osaat vertailla ja arvioida erilaisia budjetointiin, investointeihin ja rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Osaat kriittisesti arvioida  laatimiesi laskelmien oikeellisuuden ja niihin liittyvät riskitekijät.

Insolvenssioikeuden osaaminen

Tunnet yritysten maksukyvyttömyyteen liittyviä järjestelyjä koskevat säädökset sekä varallisuustäytäntöönpanoja koskevat erilaiset menettelyt ja niitä toteuttavat viranomaiset.

Tiedät miten keskeisiä maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä sovelletaan eri tilanteissa.

Hallitset maksukyvyttömyyttä ja varallisuustäytäntöönpanoja koskevat säädökset. Tiedät miten varallisuustäytäntöönpanoja koskevia säädöksiä ja menettelytapoja hoidetaan käytännön maksukyvyttömyystilanteissa ja niiden merkityksen liiketoiminnalle.

 
Alkamispäivä 01.01.2018 
Päättymispäivä 31.07.2030 
 Palaa