SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604ML78 
Opinto Kiertotalousprojekti 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Metsätalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

  • Osaa asemoida pienen mittakaavan tuotantolaitokset osaksi kiertotaloutta.

  • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet pienen mittakaavan tuotantolaitoksille

  • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet pienen mittakaavan kiertotaloudessa

  • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja pienen mittakaavan yrityssymbiooseissa

  • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen pienen mittakaavan kiertotalouden arvoketjuissa

Teemat

  • Kehittämistehtävän määrittäminen

  • Toimeksianto ja projektin aloitus

  • Projektin toteutus

  • Projektin päättäminen ja tulosten esittelyt

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.01.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa