SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus RGCARE4 
Opinto Green Care -asiakaspalvelu ja ohjaustyö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Green Care osaajakoulutus 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa ja huomioida keskeiset asiakkuudet ja niiden erityistarpeet asiakaspalvelussa ja ohjaustyössä

  • osaa soveltaa asiakas ja voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteita Green Care-toiminnassaan

  • ymmärtää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaspalautekyselyn sekä hyödyntää palautteen tuloksia asiakaspalvelun ja ohjaustyön kehittämisessä

Teemat

  • ammattialan eettisten ohjeiden mukainen toiminta

  • tavoitteellinen osallisuuteen ja Green Care palvelutoimintaan perustuva ammatillinen toiminta

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa