SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus RGCARE5 
Opinto Green Care -liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Green Care osaajakoulutus 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tunnistaa Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja monialaisuuden merkityksen Green Care yritystoiminnassa

  • Osaa kuvailla GC toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja tunnistat liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön

  • Tuntee eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin perusteet osana GC yrittäjämäisyyttä

  • Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care palveluita ja palvelukokonaisuuksia

  • Tuntee yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja niiden arvioinnin merkityksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön

  • Tuntee GC-työkirjan ja osaa hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa

Teemat

  • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan

  • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa