SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VVV144 
Opinto Osaamiseni on uniikkia 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa tunnistamaan ja ilmaisemaan työhakuprosessin aikana oma osaamisensa, ja kuinka sitä on karttunut erilasissa työ-, järjestö tai harrastustoiminnassa. Opintojakson aikana opiskelija pohtii, mitä polkuja hänen koulutuksensa sekä muut valinnat avaavat hänelle työmarkkinoilla. Opiskelija pohtii omaa verkostoaan ja sen merkitystä tulevissa työtehtävissä.

Opintojakson aikana opiskelija tekee tai päivittää oman cv:nsä esim. videona, linked-in profiilina tai paperisena. Opiskelija pohtii oman alansa työtehtävien hakuprosessia ja menetelmiä sekä kirjoittaa hakemuksen sopivaan työtehtävään.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija oppii tunnistamaan oman osaamisensa ja ilmaisemaan sen.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus huomata mitä polkuja ja vaihtoehtoja oma ala tarjoaa työllistymisen näkökulmasta
  • Opiskelija tunnistaa omat verkostonsa ja sen merkityksen tulevaisuudessa.
  • Opiskelija osaa tunnistaa oman osaamisen kehittämiskohteet ja kykenee miettimään niihin ratkaisuja.
 
Arviointikriteerit

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt tarvittavat tehtävät ohjeistuksen mukaisesti sekä palauttanut ne ajallaan ja osallistunut opintojakson verkkokeskusteluihin tai muihin menetelmiin.

Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt/palauttanut tehtäviä ja/tai ei ole osallistunut opintojakson verkkokeskusteluihin tai muihin menetelmiin.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa