SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LYKKAS1110 
Opinto Johdatus kasvatustieteeseen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • Hahmottaa kasvatustieteen osana ihmis- ja yhteiskuntatieteitä
  • Tuntee kasvatustieteen osa-alueet sekä hahmottaa niiden historiallista muotoutumista
  • Hahmottaa kasvatustieteelle ominaiset teoriat ja käsitteet
  • tunnistaa kasvatustieteiden historian ja yhteiskunnallisen merkityksen
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa