SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LYKKAS1112 
Opinto Kasvatus- ja kehityspsykologia 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen opiskelija

1. tuntee lapsen ja nuoren sosiaalisen, älyllisen ja moraalisen kehityksen vaiheet

2. ymmärtää yksilön, ryhmän ja median vuorovaikutusta

3. tunnistaa koulun ryhmäilmiöt ja ymmärtää niiden merkityksen.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa