SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LYKKAS0113 
Opinto Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija tietää ja ymmärtää nuoruusiän kehityksen kriittiset vaiheet ja kehityksen häiriintymisen syitä, seurauksia sekä ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia
  • opiskelija oppii ymmärtämään nuoruusiän kehityksen herkkyyden sekä syrjäytymisen ilmiön kasvatuspsykologisena haasteena
  • opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä tukea ja ohjata nuoren tasapainoista psyykkistä kasvatusta ja kehitystä kasvatuspsykologisin keinoin.
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa