SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LAVV14 
Opinto International Student Ambassador 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolle osallistuva opiskelija toimii Lapin ammattikorkeakoulun kansainvälisenä opiskelijalähettiläänä.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

- kuvailla suomalaista ja pohjoista kulttuuria, Lapin AMKia ja sen kansainvälistä toimintaympäristöä sekä tunnistaa kansainvälistymisen merkityksen opiskelijalle osana korkeakouluopintoja ja tulevalla työuralla.

- markkinoida kansainvälistymismahdollisuuksia ja toimia erilaisissa esittelytilanteissa.

- toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa.

 
Arviointikriteerit

- Koulutukseen, suunnitteluun ja toimintaan osallistuminen

- Toiminnan raportointi ja raportin palauttaminen ohjeen mukaan.

Osaat markkinoida ja esitellä Lapin AMKin vaihtomahdollisuuksia eri kanavia käyttäen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille.

Osaat opastaa kansainvälisiä vieraita ja esitellä heille kohdeorganisaatiota, kaupunkia ja lappilaista kulttuuria.

Osaat huomioida eri kulttuuritaustoista tulevien ryhmän jäsenten näkökulmat ja toimia tiimin jäsenenä.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa