SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV702HL12 
Opinto Tutkimusmenetelmät 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakso on laaja kokonaisuus, jonka avulla voit kehittää osaamistasi laadullisessa sekä määrällisessä tutkimuksessa.

Opintojakson avulla pystyt arvioimaan tutkimusten luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä omassa asiantuntijatyössäsi, esimerkiksi näyttöön perustuvassa toiminnassa. Lisäksi saavutat osaamista, jota tarvitset opinnäytetyössäsi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • Nimetä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
 • Tunnistaa ja arvioida hyvän tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteet
 • Kuvata tutkimusprosessin päävaiheet
 • Laatia tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteen ja tutkimuskysymykset/ -tehtävät
 • Kuvata tutkimusaiheeseen sopivia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä sekä tiedonantajien valinnan
 • Kuvailla ja arvioida tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä
 • Arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä

Opintojakson teemat

 • Tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
 • Hyvä tieteellinen kirjoittaminen
 • Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma/-tehtävä
 • Tutkimusprosessin päävaiheet ja tutkimussuunnitelma
 • Tutkittavien valinta
 • Tutkimuksen etiikka
 • Aineistonkeruu ja -analyysi
 • Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-K5 arviointikriteereiden mukaisesti.

Osaamisen arviointikriteetit on esitetty opintojakson verkkoalustalla.


 
Alkamispäivä 01.06.2019 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa