SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604ML79 
Opinto Luonnonvara-alan kiertotalous 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

 • Tietää kiertotalouden termistön ja osaa asemoida luonnonvara-alan toimijat osaksi kiertotaloutta
 • Tietää bio- ja kiertotalouden materiaali-, energia- ja sivuvirtojen kierron periaatteet monitasoisesti (Energia, materiaalit, kemikaalit, muut)
 • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden merkityksen valtakunnallisesti ja yritystasolla sekä vaikutukset systeemirakenteeseen
 • Ymmärtää materiaalien kierron tehostamisen tarpeen yritys- ja yhteiskuntatasoilla
 • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet teollisen mittakaavan kiertotaloudessa Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti
 • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja teollisen mittakaavan yrityssymbiooseissa
 • Ymmärtää suljettujen kiertojen mahdollisuudet ja kustannustehokkuuden teollisessa kiertotaloudessa
 • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen teollisen kiertotalouden arvoketjuissa
 
Arviointikriteerit
 • Tentti
 • Tehtävät
 • Vertaisarviointi
 
Alkamispäivä 06.05.2019 
Päättymispäivä 14.06.2019 
 Palaa