SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604ML80 
Opinto Luonnonvara-alan kiertotalousprojekti 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

  • Osaa asemoida pienen mittakaavan tuotantolaitokset osaksi kiertotaloutta.
  • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet pienen mittakaavan tuotantolaitoksille
  • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet pienen mittakaavan kiertotaloudessa
  • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja pienen mittakaavan yrityssymbiooseissa
  • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen pienen mittakaavan kiertotalouden arvoketjuissa

 
Arviointikriteerit
  • Videoitu projektiesitys
  • Vertaisarviointi
 
Alkamispäivä 03.06.2019 
Päättymispäivä 15.08.2019 
 Palaa