SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus HYVX 
Opinto Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
- osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
- tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
- tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

 
Arviointikriteerit

Arviointiperuste
Opiskelija suorittaa vaaditut opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti.
Hyväksytty / täydennettävä

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa